Aktívne betónové jadráPotrubné rozvody pre vykurovanie a chladenie – Administratívno- skladová budova, 2007
V tomto prípade je alternatívny zdroj,  voda z vrtu použitá na chladenie bez chladiacej jednotky, alebo tepelného  čerpadla.
 
Aktívne betónove jadro -Strojovňa