Certifikáty 
Naša firma vlastní tieto oprávnenie, osvedčenia a certifikáty.
  1. Oprávnenie : Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení č. 0240/40/07/PZ-O, S-Ae, f, g1, g2, g3, h, Be, f,  g1, g2, g3, h1, h2/OPR

  2. Oprávnenie: Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení č. 0207/40/07/TZ-S-Aa3, a4, b1, b2, Ba1, b1, b2, d1, d2/OPR

  3. Hore uvedené oprávnenie v rozsahu je aj osvedčenie na tieto činnosti

  4. Osvedčenie o členstve Cechu vykurovania a tepelnej techniky od roku 2003.

  5. Certifikát o majstrovskej skúške pre kúrenárske remeslá, Milan Hladík od roku 2003

  6. Certifikát na systém Rehau

  7. Certifikát na lisované tvarovky Viega

  8. Certifikát Geberit

  9. Certifikát zváračov

A iné