KotolneKotolňa
Kostol a prístavba vo Viničnom - 2010
 
Plynová kotolňa a zdroj chladu  – Administratívno-skladová budova,  2007
 
Plynová kotolňa so solárnym ohrevom TUV, pred dokončením – rodinný dom Bratislava
 
Plynová kotolňa so solárnym ohrevom TUV, dokončená – rodinný dom Bratislava
 
Plynová kotolňa s kaskádovým ekvitermickým riadením – Fara Podolie, 2005
 
Plynová kotolňa – Autocentrum,
ul. Drobného, Bratislava, 2000
 
Dvojgeneračný rodinný dom,
Záhorská Bystrica, 2007
 
Strojovňa hala, Autocentrum,
Bratislava, 2006
Plynová kotolňa, vykurovanie a chladenie – MAN centrum, Rožňavská ulica,
Bratislava, 2000
 
Plynová kotolňa 400KW-ROSSA-DSS,  Bratislava, 2005
 
Strojovna Ustredneho Kurenia- firm.Autocentrum ul.Drobneho Bratislava 2005
 
Plynová kotolňa – rodinný dom,
Bratislava, 2002
 
Plynová kotolňa, STL regulačná stanica a  vykurovanie  – Petit Pres, Bratislava, 2002
 
Veľvyslanectvo Poľskej Republiky -1998
 
Kotolna firm. Haug ul.Kopčianska, Bratislava
 
Kotolna Šaštín-Straže
 
Kondenzačny kotol a solarný systém ohrev TUV.Stavba Karlova Ves
Bratislava, 2007
 
Strojovna Rodinný dom,
Záhorská Bystrica, 2007
Rozvodné potrubie v kotolni – rodinný dom, Bratislava, Mlynské Luhy, 2007