O nás 
O firme

          Sme montážna firma v oblasti vykurovania, alternatívnych zdrojov, sálavé vykurovanie a chladenie (aktívne betónové jadrá, sádrokartónové panely a stenové rohože) – kúrenie, chladenie, plynoinštalácie, vodoinštalácie, montáži solárnych systémov a potrubných rozvodov. Spolupracujeme s firmami ako Viessmann, Buderus, Protherm atď. počas pôsobenia na trhu sme uskutočnili veľké množstvo montáži, na rôznych stavbách.                                             

          Začiatok  firmy sa datuje od roku 1990, ako firma ktorej náplňou mali byť alternatívne zdroje. V tomto smere sme spolupracovali s  pánom Fialom a  Ing. Soldánom  na výrobe bioplynu so slameného hnoja a kalov. Vyrobili sme prototyp prvého kondenzačného kotla v Československu, navrhnutého pánom Fialom.                                             

          Prvý kotol na splyňovanie dreva sme zapojili a spustili do prevádzky, už v roku 1991.

          Na základe  skúsenosti montážnych potrubných rozvodov a strojnotechnologických zariadení u firmy Potrubí (Sigma) Praha, na stavbách, ako Kompresorová stanica plynu, Veľké Zlievce, Slovnaft Bratislava, Lachema Brno, atď,  sme zrealizovali stavby:  Meranie prietokov kvapalín a vody v Metrologickom ústave Bratislava, v Biotike, Slovenská Ľupča,  sme montovali technológiu na výrobu polysyntetických antibiotík, technológiu na výrobu sacharózy  a rozvody nerezového potrubia dusíku, výmenníkové stanice, UVV, Bratislava, výkonu 4,2 MW, ZŠ Ostredková, Bratislava, výkonu 900 kW, Odborné učilište, Sigma Hodonín, výkonu 1,6 MW, NOU, Klenová, Bratislava, výkonu 150 kW, operačné sály a skiaskopické steny, rozvody pary, redukčnej stanice, centrálnej sterilizácie, IKEA a AVION Shopping park – lisované medené potrubia pitnej a úžitkovej vody v celých objektoch, Ivanská ulica, Bratislava, atď.    

          Činnosť vyvíjame, aj v oblasti rodinných domov a bytovej výstavby, a ich úspor v  znižovaní nákladov  na vykurovanie, chladenie, možností zapojenia alternatívnych zdrojov, prípadne kombinácie s klasickými zdrojmi vykurovania a chladenia. Prevádzali sme kompletnú montáž potrubných rozvodov, v bytových domoch v Bratislave na ulici, Repašského, Latorickej, Heydukovej,  Polárnej, Gemerskej a v iných mestách.

          Naša firma je členom Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií od roku 2003.