Potrubné rozvodyMeranie prietokov technických kvapalín a vody – SMU, Bratislava,  1996 - 1997
 
Redukčná stanica pary 130° - Centrálna sterilizácia fakultná nemocnica Ružinov
Bratislava, 2005