Redukčné stanice paryCentrálna sterilizácia FNU, Bratislava, 2005
 
Redukčná stanica pary 130° - Centrálna sterilizácia fakultná nemocnica Ružinov
Bratislava, 2005