Referencie firmy 
Rok 2008:

  • V tomto roku v  prevažnej väčšine sme prevádzali montáž kondenzačných kotlov a solárnych zariadení od firmy Viessmann, UK, zdravotechniku, plynoinštaláciu a ústredné vykurovanie na novostavbách a kotolne na biomasu.

  • Montovaná hala-administratívno-skladové priestory, Bratislava - zdravotechnika, plynoinštalácia a UK druhá etapa, podlahové vykurovanie, radiatorové rozvody, tri plynové kotolne a plynový infražiarič, plynové teplovzdušné agregáty.

  • Podkrovné byty, Bratislav, ul. Gemerská

  • Farský úrad, Viničné  - UK, zdravotechnika, zariaďovacie predmety

  • SAV, rekonštrukcia UK a potrubných rozvodov,  budovy jedálne a spoločenského centra, Dúbravská cesta, Bratislava

Rok 2007:

  • V tomto roku v  prevažnej väčšine sme prevádzali montáž kondenzačných kotlov a solárnych zariadení od firmy Viessmann, UK, zdravotechniku, plynoinštaláciu a ústredné vykurovanie na novostavbách a kotolne na biomasu

  • Montovaná hala-administratívno-skladové priestory, Bratislava - zdravotechnika, plynoinštalácia a UK prvej etapy

Rok 2006:

  • Ľubica, Vajnorská 131, Bratislava – plynová kotolňa, UK, aktívne betónové jadrá vykurujú aj chladia, radiátorové rozvody, fancoily, plynoinštalácia, zdravotechnika, chladenie

  • Družstvo VRD, Záhorská Bystrica – novostavba – solarný systém, UK, plynová kotolňa, podlahové vykurovanie, radiatorové vykurovanie, bazén, fancoily

  • Technoklíma, Líščie údolie, Bratislava – zdravotechnika

  • MÚ Bratislava-Ružinov – hydraulické vyregulovanie systému UK – detské jasle

  • Prevádzková budova ul. Jaskov Rad, Bratislava – UK, zdravotechnika

  • Martin Šmotlák-Elmar, Chynorany – adaptácia skladu na výrobňu a prístavba sociálnych zariadení – sídlo Žabokreky nad Nitrou – UK, plyn.kotolňa

  • Plynoinštalácia, UK a zdravotechnika  rod.domov a iných objektov

Rok 2005:

  • DSS ROSA, Bratislava – rekonštrukcia kotolne 400KW a plynoinštalácia

  • Brightpoint Slovakia, Bratislava – ďalšie rozšírenia plynovej kotolne, potrubných rozvodov, vykurovanie priestorov skladu a montážných hal, sálavé panely a fancoily

  • FNsP, Bratislava-Ružinov – vykurovanie CÚP, párné rozvody

  • Základná škola na Ostredkovej ul.č.14, Bratislava – rekonštrukcia výmenníkovej stanice 900KW

  • UVV, Mlynská dolina, Bratislava – UK, zdravotechnika, prípojka bezkanálového rozvodu UK  -  Objekt SO 01 blok B

  • Výrobnoprevádzkový objekt firma Haug, Kopčianská ul.,Bratislava – UK, zdravotechnika, technologický rozvod vzduchu

  • Fárský úrad, Podolie – plynovú kotolňu, UK, zdravotechniku

  • Plynoinštalácia, UK a  zdravotechnika rod.domov a iných objektov

Rok 2004:

  • Stavebné úpravy priestorov centrálnej sterilizácie FN Bratislava-Ružinov – zdravotechnika, potr.rozvody pre zapojenie sterilizácie

  • Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová ul.Bratislava – rekonštrukcia tepelno-technických zariadení školy

  • Základná škola na Ostredkovej ul.č.14, Bratislava – rekonštrukcia tepelno-technických zariadení školy

  • Základná škola na Borodáčovej ul., Bratislava – rekonštrukcia tepelno-technických zariadení školy

  • Brightpoint Slovakia, s.r.o, Bratislava – rozšírenie plynovej kotolne

  • AAA Autocentrum, Panonskej ul., Bratislava – Areálový STL plynovod

  • Fritz, Malacky – dopojenie UK

  • Plynoinštalácia, UK a  zdravotechnika rod.domov a iných objektov

Rok 2003:

  • Riaditeľstvo Ústavu výkonu väzby(UVV), Chorvátská 5, Bratislava – vnútorný vodovod, zariaďovacie predmety, kanalizácia

  • Areál UVV, Šagátová 1, budova IV, Bratislava- UK

  • BA Building, Medená ulica, Bratislava – kanalizácia, vodovod, zariaďovacie predmety, vykurovanie

  • Vlastníci bytov, Pezinok – ekvitermická regulácia UK v bytovom dome

  • Digitálna skiaskopická stena, FN Bratislava – II etapa – UK, kanalizácia, vodovod

  • FNsP, Mickiewiczova ul., Bratislava – zdravotechnika

  • Stanica opatrovateľskej služby, Bratislava – plynová kotolňa

  • Plynoinštalácia, UK a  zdravotechnika rod.domov a iných objektov

Rok 2002:

  • Avion Shopping park, Ivanská cesta, Bratislava - medené lisované potrubie v celom objekte vrátane úpravne vody a meračov tepla pre jednotlivé obchody

  • Tlačiareň Petit Pres, Bratislava – UK a kotolňa, plynoinštalácia-regul.stanica STL

  • Dom športu, Bratislava – zdravotechnika, sprchy pre športovcov

  • Auto-centrum, Bratislava – UK-kotolňa, požiarny hydrant

  • Plynoinštalácia, UK a  zdravotechnika rod.domov a iných objektov

Rok 2001:

  • Auto-centrum, Bratislava – kotolňa 500KW, potrubný rozvod a plynoinštalácia NTL, STL a regulačná stanica

  • IKEA, Ivanská cesta, Bratislava – medené lisované potrubie v celom objekte vrátane úpravne vody a požiarneho rozvodu

  • Havária centrálnej sterilizácie v bloku „AC“ v areáli NOU, Klenová 1, Bratislava – sterilizácia 1,2MPa para 168OC,regulačná stanica, zdravotechnika

  • Truck Centrum MAN, Bratislava- plynová kotolňa, UK a rozvody chladenia

  • Ústav výkonu väzby, Bratislava – rekonštrukcia vlastného zdroja vody

  • Plynoinštalácia, UK a  zdravotechnika rod.domov a iných objektov

Rok 2000:

  • Swedwood Slovakia,  Malacky  - ústredné vykurovanie kancelárií a haly
   Objekt SO 310, 313,  314, 321, 322, 410, 411, 412-jedáleň    

  • Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava – rekonštrukcia a modernizácia operačných sál a zdroja chladu

   • Rengénové komory – UK, chladenie, výmenníková stanica
   • Oparačné sály – chladenie, UK, zvlhčenie/para 140oC/, výmenníková stanica, rozvod pary, zdravotechnika

  • Autocentrum KIA, Bratislava-Dúbravka – zdravotechnika

  • 18 bytov, Látornícká ul.8-18 – UK, plynoinštalácia, rekonštrukcia a nadstavba byt.jednotiek

  • 12 rodinných domov - UK, zdravotechnika, plynoinštalácia

  • 4 podkrovné byty, Heiduková, Bratislava – UK, plyn, zdravotechnika

  • Plynoinštalácie a UK  rod.domov a iných objektov

Rok 1999:

  • Justičný palác a výmenníková stanica TUV, Bratislava – zónová regulácia UK Ústavu výkonu väzby, výmenníková stanica 4,12MW

  • Autocentrum KIA, Bratislava-Dúbravka – UK, plynoinštalácia

  • Poľnohospodárské družstvo, Podunajské Biskupice – UK

  • Objekt L“E“F“ a garáže SME, Bratislava Karlová Ves

  •  Kultúrny dom, Koválovec -plynoinštalácia

  • Požiarna Zbrojnica a OU, Koválovec – plynoinštalácia

  • Plynoinštalácie a UK  rodinných domov a iných objektov

  • Bytový dom, Repaského 20, Bratislava-Dúbravka – UK, plynoinštalácia, zdravotechnika

Rok 1998:

  • Veľvyslanectvo Chorvátskej a Poľskej republiky – UK, plynoinštalácia

  • Administratívna budova nad výmenníkovou stanicou SMU, Bratislava - UK, zdravotechnika

  • Autosalón KIA, Bratislava – UK, plynoinštalácia

  • Polyfunkčný dom, Slávičie údolie Bratislava – plynoinštalácia, UK, zdravotechnika

  • Hotel Rapid, Bratislava – UK –rozšírenie, plynoinštalácia

  • Hotel Tatra, Bratislava – rozvody klimatizácie

  • Administratívne budovy Novplasta, Šenkvice – UK, plynoinštalácia

  • Špeciálny Detský domov Malacky – rekonštrukcia UK

  • Plynoinštalácie a UK  rod.domov a iných objektov

  • Bytový dom, Repaského 18, Bratislava-Dúbravka – UK, plynoinštalácia, zdravotechnika

Rok 1997:

  • Biotika, Slovenská Ľupča – vysokotlakový rozvod dusíka/nerez/

  • Murat, Pezinok – UK

  • Bytové družstvo, Senec – plynoinštalácia 220- bytových jednotiek

  • LPG čerpacia stanica, Senec – propan-butan

  • Rekonštrukcia veľkokuchyne obvinených UVV, Bratislava

  • Plynoinštalácie a UK  rod.domov a iných objektov

  • Bytový dom, Repaského 18, Bratislava-Dúbravka – UK, plynoinštalácia, zdravotechnika

Rok 1996:

  • Kultúrny dom, Radošovce – UK, plynoinštalácia, infražiariče

  • Kultúrny dom, Petrová Ves – infražiariče, plynoinštalácia

  • Monostroj Senec – plynové infražiariče, sušiaca pec

  • Slovenský Metrologický ústav – meranie prietokov kvapalín, SMU III  dodávka a montáž strojno – technologickej časti, Demivoda – nerezová časť, Technické kvapaliny, oblsužné plošiny a konštrukcie

  • Plynoinštalácie a UK  rod. domov a iných objektov

Rok 1995:

  • Farma brojlerov, Vinohrady nad Váhom – plynoinštalácia propánového hospodárstva

  • Ister centrum, Trnovec – plynoinštalácia propánového hospodárstva

  • Kultúrny dom, Trnovec - propánové hospodárstvo

  • Ústredné kúrenie a plynofikácia niekoľko desiatok rodinných domov

Rok 1994:

  • MS + TT s.r.o., Brno – rekonštrukcia olejového hospodárstva v Podpolianských strojárňach Detva

  • Slovenská katolícka charita – plynová kotolňa v obci Kúty

  • TSE technické služby, Pezinok – plynofikácia krajčírskej dielne a potravín v objekte Kovomont Štefanová

  • Plynoinštalácia niekoľko desiatok rodinných domov v obci, Borský Sv. Jur, Kúty, Šaštín-Straže, Závod

Rok 1993:

  • Biotika, Slovenská Ľubča - technologický rozvod potrubia - výroba sacharózy

  • Biotika, Slovenská Ľubča, P – 7, polysyntetické antibiotika

  • ČS PHM Holíč,  Bratislava – rozvod potrubia, technologické. rozvody

  • Regton, s.r.o, Holíč – prípojka horúcovodu, august 1993

  • Figaro, Bratislava - výroba a montáž nerezových nádob

  • Ústredné kúrenie a plynofikácia niekoľko desiatok rodinných domov 

Rok 1992:

  • SOU Hodonín - rekonštrukcia UK a výmeníková stanica 1,6MGW

  • Čerpacia stanica Slovnaft, Holíč – technologické potrubné rozvody

  • Ústredné kúrenie a plynofikácia niekoľko desiatok rodinných domov

Rok 1991:

  • Železiarne Prostejov – rekonštrukcia kotolne 5MW

  • Obchodný dom, Moravský Sv. Ján - plynofikácia

  • Vojenské kasárne, Štúrovo – rekonštrukcia UK

  • Ústredné kúrenie a plynofikácia niekoľko desiatok rodinných domov